Now showing items 1-2 of 2

  • Registrační databáze IP adres 

    Smrčka, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...
  • Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu 

    Doležel, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami IP geolokace, tedy určením fyzické pozice stanice v síti Internet na základě znalosti IP adresy této stanice. Mým cílem bylo provést měření zpoždění v experimentální síti PlanetLab ...