Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vodohospodářských opatření v povodí 

    Hrnčíř, Rudolf
    Práce obsahuje návrh vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na řešených pozemcích. K posouzení míry ...