Now showing items 1-9 of 9

 • Mapa elektromagnetických polí v GIS 

  Brachtl, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s existencí elektromagnetických polí v životním prostředí a s hygienickým předpisem pro účinky těchto polí. Dále seznámení se s funkcemi měřiče EMR-30 a seznámení se s programovým ...
 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...
 • Metodika využití technologie GIS v realitním inženýrství 

  Viktorová, Stanislava
  Téma dizertačnej práce sa zaoberá medziodborovou problematikou hodnotenia variantov z oblasti realitného inžinierstva, multikriteriálnych analýz a geografických informačných systémov, a predstavuje technologické spôsoby ...
 • Modelování parametrů solární elektrárny v GIS 

  Kučera, Josef
  Práce se zabývá modelováním parametrů solární elektrárny s využitím geografického informačního systému ArcGIS a problematikou solární energie a jejím využitím ve fotovoltaických elektrárnách. V úvodu práce je uvedena teorie ...
 • Návrh a implementace geoportálů s použitím Open-Source GIS nástrojů 

  Kučera, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací serveru umožňujícího napojení GIS GRASS pomocí služby WPS na Internet. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje GIS GRASS a OpenLayers. Součástí práce je ...
 • Systém pro kolaborativní mapování v terénu 

  Matěj, Kryštof
  Cílem předložené diplomové práce je vytvoření nástroje pro kolaborativní mapování v terénu určený pro zařízení s operačním systémem iOS . Nástroj umožní sdílení vytvořených geografických dat mezi všechny uživatele aplikace ...
 • Vizualizace georeferencovaných informací na webovém mapovém rozhraní 

  Růžička, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, jako rozšíření pro OpenLayers. Řešení tohoto projektu bylo napsáno v programovacím jazyce JavaScript. Součástí práce je seznámení se standardy pro ukládání a ...
 • Vyhodnocení účinnosti komplexních ochranných opatření k.ú. Jerlochovice v povodí Husího potoka 

  Matoušek, Petr
  Předmětem práce je návrh komplexního systému opatření v ploše povodí, které má sloužit jako podklad pro KPÚ obce Jerlochovice. Na základě analýzy a průzkumu území, bylo navrženo možné řešení pomocí hydrologických a erozivních ...
 • Zobrazení výškového profilu trasy na veřejném GISu 

  Doubal, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského skriptu pro GreaseMonkey (rozšíření pro Firefox), který umožňuje zobrazení výškového prifilu zadané trasy. Trasa je zadána za použití nástrojů veřejného ...