Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace pro geolokační databáze 

  Klíma, Oldřich
  Práce se zabývá možnostmi pro přesnější určení geografické polohy zadané IP adresy pomocí kombinace odhadů údajů získaných z geolokačních databází. V první části dochází k seznámení s problematikou na teoretické úrovni. ...
 • Geolokace stacionární kamery z obrazu 

  Šimurda, Pavel
  Tato práce se zabývá a analyzuje možnosti, kterými je možno zjistit geografickou polohu ze snímků nebo videa pouze za použití vizuální informace z obrazu.    Výsledkem práce jsou dvě rozdílné metody geo-lokalizace. První ...
 • Geolokace stanic v síti Internet 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodami geolokace stanic v síti Internet, či-li odhadem geografické polohy neznámé stanice, která je do této sítě připojena. Úvodní část práce popisuje metody, které k určování pozice nepotřebují ...
 • Naprocházku.cz - webová služba pro poznávání okolí 

  Kluska, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením nové verze webového portálu pro sdílení tipů na krátké výlety v okolí. Webový portál je napsán v jazyce PHP za použití frameworku Nette. Cílem webové aplikace je vytvořit přehledné ...
 • Odhad pozice IP stanice na základě parametrů síťového provozu 

  Ripper, David
  Tato bakalarska prace se zabyva vyhodnocenim geograficke polohy stanic v siti Internet pomoci mereni zpozdeni a implementovanim metody CBG, ktera je soucasti, jak teoreticke, tak i prakticke casti bakalarske prace. Prvni ...
 • Pozice stanic v síti Internet 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou určení geografické polohy stanic v síti internet pomocí veřejně dostupných geolokačních databází. V teoretické části jsou rozebrány metody a použití geolokace. Dále jsou popsány používané ...
 • Registrační databáze IP adres 

  Smrčka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...
 • Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění 

  Horák, Michael
  Tato práce se zabývá zjištění geografické lokace stanice v síti internet pomocí měření zpoždění a implementací metody Constraint-Based Geolocation. Postupně je rozebrána problematika zpoždění v počítačových sítích a jeho ...
 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...
 • Vizualizace komunikačních tras v energetice 

  Pečeňa, Vít
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro zobrazení pozic elektroměrů komunikující po elektrickém vedení (PLC). Aplikace by měla najít hlavní uplatnění v oblasti projektu Smart Grids (inteligentní sítě). Dále se v práci ...
 • Webová aplikace zobrazující polohu IP stanic 

  Modrák, Zdeněk
  Práce se zabývá geolokací v síti internet. Postupně jsou rozebrány možnosti geolokace a dále se práce zabývá výhradně pasivními geolokačními metodami. Pod pasivní geolokační metody patří lokační databáze, které jsou v práci ...
 • Webové služby pro podporu geolokace v rozsáhlých sítích 

  Imlauf, Michal
  Cílem této diplomové práce je popsat techniky geolokace v rozsáhlých bezdrátových sítích a způsoby vyjádření lokace jednotlivých uzlů. Praktická část popisuje implementaci webových služeb, jenž simulují pohyb uzlů v těchto ...