Now showing items 1-2 of 2

  • Měření vřeten obráběcích strojů pomocí bezkontaktních snímačů 

    Slavíček, Josef
    Úlohou této práce je navrhnout vhodnou metodiku měření a vyhodnocování geometrické přesnosti vřetena za rotace. Stanovení a klasifikování jednotlivých chyb při pohybu vřetena. Součástí této práce má být také vytvoření ...
  • Zpracování dat z měření obráběcích strojů 

    Jelínek, Adam
    Cílem předložené práce je navrhnout postup zavedení pravidelné kontroly geometrické přesnosti výrobních strojů do procesu údržby ve firmě Walter s.r.o. Provést sérii měření, vyhodnotit získaná data a na jejich základě ...