Now showing items 1-6 of 6

 • Geometrický plán pro změnu a rozdělení hranic pozemků v katastru 

  Dohnalová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení budov. Zájmová lokalita, ve které byl vyhotoven geometrický plán, se nachází v katastrálním území Brod nad Dyjí s již platnou ...
 • Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM 

  Hlávka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby geometrického plánu na rozdělení pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vedeném v grafickém prostředí digitální katastrální mapy. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

  Šulerová, Helena
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemku v analogové katastrální mapě. Práce je rozdělena na teoretickou část a zpracování vlastního měření. Teoretická část popisuje historii ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Ráječko 

  Žďárská, Kristýna
  Tématem bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Zájmovou lokalitou je obec Ráječko se stejnojmenným katastrálním územím, kde je dosud platná analogová mapa. Toto katastrální území spadá ...
 • Vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Šakvice 

  Juránková, Helena
  Bakalářská práce popisuje tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v geodetickém softwaru GEUS 17.0. Zájmová lokalita se nachází v obci Šakvice, Katastrální pracoviště ...
 • Vytyčení části katastrální hranice 

  Votoupal, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...