Now showing items 1-6 of 6

 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • Inhibice nebezpečných látek v alumináto-silikátových systémech 

  Koplík, Jan
  Schopnost alumináto-silikátových systémů imobilizovat nebezpečné látky je zkoumána od 90. let 20. století. Cílem této práce je vyvinout alumináto-silikátový systém (matrici) se schopností inhibovat nebezpečné látky (těžké ...
 • Možnosti uplatnění slévárenských písků v geopolymerních systémech 

  Kopecký, Filip
  Vzhledem ke vzrůstající výrobě litin, oceli a jiných kovových materiálů vyráběných ve slévárnách roste i produkce použitých slévárenských písků. Slévárenské písky, které zbudou po doformování a není možné je vrátit zpět ...
 • Možnosti využití odpadních slévárenských písků 

  Kopecký, Filip
  Z hlediska neustále narůstající výroby všech kovových materiálů vyráběných ve slévárnách roste i produkce použitých slévárenských písků. Slévárenské písky, které zbudou po odformování a po jejich několikerém využití je již ...
 • Příprava a charakterizace betonů na bázi směsného geopolymerního pojiva 

  Bulejko, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou betonů na bázi alkalicky aktivovaných pojivových systémů (geopolymerů). Jako základní aluminosilikátové složky pro přípravu alkalicky aktivovaného pojiva bylo použito jemně mleté ...
 • Reologické chování alkalicky aktivovaných aluminosilikátů 

  Ševčík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na reologické vlastnosti alkalicky aktivovaných materiálů, hlavní pozornost je věnována reologickému chování geopolymerů. V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané materiály na ...