Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití geotermální energie 

    Kohut, Vojtěch
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s možnostmi praktického využití geotermální energie. Geotermální energie pochází z nitra naší planety. Jako taková se ...
  • Zdroje elektrické a tepelné energie 

    Kosek, Stanislav
    Cílem této semestrální práce je seznámení s různými typy zdrojů elektrické energie v České republice. Budu se zabývat elektrárnami, nacházejícími se v ČR a zmíním i elektrárny, které u nás nemají takový potenciál využití ...