Now showing items 1-1 of 1

  • Potenciální využití geotermální energie v České republice 

    Bombík, Zdeněk
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a potenciál jejího možného využití v České republice. V práci je uveden popis technologií na využívání geotermální energie vyšších, středních a nižších ...