Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání gest myší 

    Král, Jiří
    Práce se zabývá rozpoznáváním gest myší. Pro modelování gest je v systému využito Skrytých markovových modelů, které popisují gesto jako časovou posloupnost vlastností. V práci je provedeno srovnání různých typů parametrizací ...
  • Rozpoznávání objektů a gest v obraze 

    Johanová, Daniela
    Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest ve videu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožnila pomocí obyčejné webové kamery rozpoznávání malého množství gest za účelem ovládání počítače. Pro tento účel bylo ...