Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá dolováním z dat v prostředí sociálních sítí. Představuje dolování z dat jako takové a jeho možné využití při dolování ze sociálních sítí. Dále se zabývá analýzou aplikačních rozhraní sociálních ...
 • Průběžná integrace a automatizovaná kontrola kódu v projektech s otevřeným zdrojovým kódem 

  Tóth, Adrián
  Kvůli zvýšení popularity projektů s otevřeným zdrojovým kódem se adaptovala nová softwarová metodologie, která se stále vyvíjí. Tato bakalářská práce se zabývá touto adaptovanou agilní softwarovou metodologií, přesněji ...
 • Server pro continuous integration 

  Šajdík, Michal
  Tato práce obsahuje popis následujících témat: jaké technologie a principy jsou potřebné pro vytvoření kontinuálního integračního serveru, již existující řešení, proč je potřeba jeden vytvořit a jak integrovat kontinuální ...
 • Včasné testování v projektu oVirt/RHV 

  Saranová, Ivana
  Cílem této práce je automatizace přípravy testovacího prostředí v procesu manuálního včasného testování komponenty ovirt-web-ui projektu oVirt/RHV a umožnit tak testerovi efektivně využít svůj čas. Při řešení práce byly ...