Now showing items 1-7 of 7

 • Centrum Ponava Brno, Královo Pole 

  Chytilová, Markéta
  Hlavní myšlenkou při řešení mé diplomové práce bylo vytvořit kvalitní veřejný prostor, kde se lidé budou cítit dobře, bezpečně a budou mít důvod se vracet, dále místo, které bude plné života a bude sloužit široké veřejnosti. ...
 • Materiály na bázi pěnového skla z druhotných surovin 

  Hons, Oto
  V rámci teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní poznatky o skle (suroviny, postup výroby, stručný přehled výrobků ze skla pro stavebnictví) a rovněž zmíněny statistiky týkající se produkce odpadů, a to ...
 • Statická analýza stavebních prvků ze skla 

  Hořký, Radek
  Jsou analyzovány různé faktory ovlivňující návrh či posouzení konstrukčního skla. V rámci posouzení skleněného stavebního prvku je ověřena vybraná koncepce lineární elastické lomové mechaniky. Prostředkem pro modelování ...
 • Vliv vysokého napětí na různé materiály v nízkém a vysokém vakuu 

  Šedivý, Matúš
  Prvá časť tejto diplomovej prace obsahuje prehľad základných elektrických vlastností izolačných materiálov a bližšie popisuje materiály, pri ktorých sa zisťovala ich odolnosť voči povrchovému prierazu vo vákuu. Ďalej sa ...
 • Vývoj lehkých izolačních kompozitů na bázi pěnového skla s využitím ve stavebnictví 

  Bubeník, Jan
  Teoretická část diplomové práce se zabývá progresivním stavebním materiálem, a to kamenivem z pěnového skla. V práci jsou zahrnuty suroviny pro výrobu, popis výroby, vlastnosti kameniva a jeho použití. Součástí práce je ...
 • Vývoj sklobetonů s vysokými mechanickými vlastnostmi 

  Plochý, Ondřej
  Tato diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem sklovláknobetonových výrobků. Dále se zabývá návrhem nové receptury pro firmu Dako spol. s.r.o. Je zde ověřen vliv změn vstupních ...
 • Způsoby zpracování plochého skla 

  Tichý, Vojtěch
  Práce pojednává o metodách zpracování plochého skla v historickém kontextu, nastiňuje způsoby minulé i současné výroby plochého skla, uvádí možnost dalšího zpracování plochého skla formou spékání v elektrické peci , zabývá ...