Now showing items 1-5 of 5

 • Elektronický modul pro akustickou detekci 

  Maršál, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického modulu pro akustickou detekci. Modul má za úkol detekovat předem definované akustické signály pomocí na ně naučeného klasifikačního modelu. Modul slouží ...
 • Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency 

  Sysel, Petr; Rajmic, Pavel (SpringerOpen, 2012-03-22)
  The paper deals with the Goertzel algorithm, used to establish the modulus and phase of harmonic components of a signal. The advantages of the Goertzel approach over the DFT and the FFT in cases of a few harmonics of ...
 • Paralelizace Goertzelova algoritmu 

  Skulínek, Zdeněk
  Technické problémy znemožňují neustále zvyšovat hodinové frekvence procesorů. Jejich výkon tak v současné době roste díky zvyšování počtu jader. To s sebou přináší nutnost nových přístupů pro programování takovýchto ...
 • Pokročilé algoritmy zpracování signálů pro družicovou komunikaci 

  Záplata, Filip
  Dizertační práce je zaměřena na softwarově definované přijímače určené k úzkopásmové družicové komunikaci. Komunikační kanály družicových spojů zahrnujících komunikaci s hlubokým vesmírem jsou zatíženy vysokými úrovněmi ...
 • Systém pro rozpoznávání zvuku 

  Maršál, Martin
  V této bakalářské práci popisuji postup vytvoření systému rozpoznávání zvuku. Systém má za úkol rozpoznávat dva druhy zvuků (tlesknutí a zvuk požárního hlásiče). Zvuk tlesknutí si uživatel před použitím nejprve naučí na ...