Now showing items 1-1 of 1

  • Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska 

    Kovaľová, Marcela; Kuchárová Mačkayová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-12)
    Purpose of the article: This article deals with analysis of corporate culture by using an example of selected university department in Slovak republic. The corporate culture is very strong and powerful motivational (or ...