Now showing items 1-2 of 2

  • Design golfového elektromobilu 

    Sedláček, Michal
    V analytické části diplomové práce byla podrobně posána historie golfu, golfových vozíků a vozidel. Komponenty, technické součásti a konstrukce golfových vozíků byly uvedeny v technické části analýzy. Přináší také přehled ...
  • Fyzikální/mechanická simulace tuhých těles 

    Bureš, Jaroslav
    Tato práce pojednává o simulaci odpalu golfového míčku. Jsou zde popsány simulační metody, které lze použít pro počítačové simulace. Dále jsou zde rozebrány fyzikální zákony z oblasti mechaniky, které si je potřeba osvojit ...