Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza dosahu signálu bezdrátových sítí 

  Šimek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text práce popisuje práci s použitými ...
 • Camera Security System With Raspberry Pi Minicomputer 

  Vitula, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a design of a camera surveillence system on the Raspbery Pi platform that can be powered by a solar panel. It includes a description of the individual components to be used and also deals with the ...
 • Rozšířená synchronizace kontaktů a kalendáře se službami Google 

  Dohnal, Matěj
  Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku synchronizace osobních dat mezi desktopovou aplikací a službami společnosti Google, na základě zjištěných poznatků a na základě analýzy existujících řešení navrhnout ...
 • Systém pro oceňování nemovitostí 

  Eliáš, František
  Cílem této práce je návrh a implementace systému pro oceňování nemovitostí, který má být v praxi využitelný především soudními znalci a realitními makléři. Výsledný nástroj zároveň zohledňuje aktuální právní a daňové ...
 • Tvorba aplikací pro iGoogle 

  Hájek, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu technologie iGoogle, analýze, návrhu a samotnému vývoji aplikace, sloužící pro evidenci času stráveného nad úkoly nebo projekty. V technické zprávě jsou také uvedeny zajímavé poznatky z vývoje ...