Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj pro podporu spolupráce při agilním modelování a vývoji software 

    Semmler, Jiří
    Tato práce se zabývá definicí a popsáním problému, který je na pomezí projektového a znalostního managementu s důrazem na agilní vývoj a agilní modelování. Na základě nalezeného a ověřeného problému se v práci hledá stávající ...
  • Sofistikované stopky pro měření časů na závodech 

    Skryja, Ondřej
    V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem mobilní aplikace pro organizaci závodů. Cílem aplikace je zjednodušit organizaci závodníků, jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a změření času. Aplikace je vytvářena ...