Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza nákladů inteligentního domu 

    Vacek, Jan
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. ...
  • IoT systém pro domácnost 

    Kovařík, Viktor
    Cílem této diplomové práce bylo seznámit se a sumarizovat základní informace o IoT systémech, jaké protokoly se používají a zaměřit se na technologii Google Home. V první části práce jsou popsány jednotlivé části systému ...