Now showing items 1-16 of 31

 • Aplikace pro plánování itineráře 

  Filák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro plánování itineráře. Aplikace má za cíl zjednodušit plánování celé cesty a poskytnou uživateli nástroj, díky kterému si bude moci vytvořit více verzí ...
 • Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data 

  Skalický, Martin
  Cílem praktické části práce je vytvořit aplikaci s vhodným grafickým uživatelským rozhraním, která bude umožňovat import tréninkových dat z GPS zařízení. Dále bude vytvářet grafické a statistické výstupy dosažených výsledků ...
 • Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data 

  Matera, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implemetovat multiplatformní aplikaci tréninkového deníku využívajícího GPS data. První část práce je věnovaná teorii sportovního tréninku, vedení tréninkového deníku a GPS technologii. Ve ...
 • DNSSEC online webová mapa 

  Scherfel, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia systému DNS pomocou technológie DNSSEC. Má za úlohu preštudovať systém podpisovania záznamov DNSSEC a možnosti získavania informácií o stave zabezpečenia domén. Hlavným ...
 • Inteligentní kniha jízd 

  Holuša, Václav
  Tématem této práce je návrh a vytvoření aplikace - Inteligentní knihy jízd - sloužící k uživatelsky přívětivému zobrazení historie jízd služebních vozidel. Současně mohou být data podrobena analýze pro zjištění překračování ...
 • IPv6 geolokace a vizualizace 

  Suchomel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou geolokace IPv6 adres a vizualizace jejich lokalit. Má za úkol prozkoumat oblast IPv6, dále porovnává současné přístupy ke geolokaci. Jejím hlavním cílem je vybudovat systém, ...
 • Komunikace s navigačním systémem GALILEO 

  Horák, Miroslav
  Tato práce pojednává o komunikaci s evropským navigačním systémem GALILEO. V úvodu rozebírá princip globálních navigačních satelitních systémů, včetně přehledu nejdůležitějších vlastností těch současných (GPS, GLONASS, ...
 • Konstrukce Voroného buňky na mapě 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá studiem Voroného buňky, jejího zapracování do Voroného diagramů a jejich konstrukcí na modelu zemského povrchu. Nejdříve jsou Voroného diagramy a jejich vlastnosti vysvětleny v rovině, je zde popsána jejich ...
 • Mobilní systém pro podporu cestování 

  Blatný, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace mobilního systému pro podporu cestování. Aplikace, pojmenovaná TravelHelper, je implementována pro platformu Android, a je tedy napsána v programovacím jazyce ...
 • Naprocházku.cz - webová služba pro poznávání okolí 

  Špaček, Jiří
  Podělení se o své zážitky s ostatními na internetu je v dnešní době velmi oblíbené. A proto vznikla služba, která má za cíl usnadnit návštěvníkům sdílení svých oblíbených procházek. Tato práce se zabývá návrhem a implementací ...
 • Navigace pro paragliding pro platformu Android 

  Imrich, Martin
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace Navigace pro paragliding na platformě Android.  Vzdušný prostor je rozdělen na velké množství území s různými pravidly a omezeními. Paraglidista ve vzduchu nepozná, jestli ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...
 • Návrh vizualizační aplikace pro bezdrátové senzorové sítě 

  Kočan, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou aplikaci, která by sloužila k vizualizaci, tzn. grafické znázornění dat ze senzorů bezdrátové senzorové sítě na mapovém podkladu. Kromě toho má poskytovat možnosti sledovaní ...
 • Osobní databáze GPS tras 

  Šrubařová, Daniela
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace sloužící jako databáze záznamů tras získaných z GPS zařízení, které jsou obvykle pořizovány pro osobní využití v rámci sportovních aktivit jako je cyklistika nebo běh. V ...
 • Puerto Argentino, inhabited by the pirates and drunkards of the royalty 

  Mlynarčík, Štefan
  Objektivita a neutralita súčasných tvorcov online máp je problematizovaná faktom, že najvýznamnejší z nich, ktorí formujú verejný diskurz, sú zväčša komerční giganti. Citlivosť prístupov je pritom žiadúca najmä pri ...
 • Regionální informační systém neziskové organizace 

  Brnka, Radim
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro neziskovou organizaci regionálního rozsahu umožňujícího zejména správu databáze míst, aktualit, akcí, jednoduché inzerce a dalších součástí. Informační systém je ...