Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický systém pro stahování vědeckých článků 

    Kobližek, Ondřej
    Cílem práce je vytvořit počítačový program pro automatizované stahování vědeckých článků z internetu. Studuje funkcionalitu služby Google Scholar. Popisuje vnitřní formát PDF souboru a možnosti jak z něho získát text. ...
  • Extrakce metadat z vědeckých článků 

    Vácha, Petr
    Práce porovnává dostupné vědecké vyhledávače se skriptem pro extrakci metadat z vědeckých prací vyvinutým Tomášem Lokajem na FIT VUT v Brně. Výsledky potvrzují nedostatky v extrakci metadat. Tato bakalářská práce zároveň ...