Now showing items 1-2 of 2

  • Budova Božetěchova 1/2 v Google Earth 

    Najman, Pavel
    Tato práce se zabývá tvorbou modelů budov pro Google Earth v aplikaci Google SketchUp. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny principy modelování v Google SketchUp a nejčastěji používané nástroje pro tvorbu budov. V další ...
  • Návrh bytu pomocí rozšířené reality 

    Tuška, David
    Diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality pro návrh dispozic bytu. Cílem práce je vytvořit systém, který na základě vodících značek umístěných na stěnách bytu zjistí pozici uživatele v modelu bytu. Pozici uživatele ...