Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza transportních vlastností grafenových nanostruktur 

  Novák, Martin
  V této práci jsou analyzovány transportní vlastnosti grafenu. Ty jsou velmi závislé na dopování nosiči náboje. Počet nosičů náboje může být ovlivněn elektrickým polem, substrátem či povrchovou úpravou. Připravovány byly ...
 • Biomimetické polymer/grafenové vrstevnaté nanokompozity 

  Dostalík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá přípravou biomimetických polymer/grafenových vrstevnatých nanokompozitů. Za účelem přípravy nanokompozitů bylo nejdříve potřebné připravit vhodný grafénový materiál. Pro jeho přípravu byla ...
 • Dotování grafenu pomocí pomalých elektronů 

  Stará, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá dotováním grafenu nízkoenergiovými elektrony. Na křemíkový substrát pokrytý vrstvou SiO2 jsou pomocí litograficky vyrobené masky nadeponované kovové kontakty z titanu a zlata. Grafen vyrobený ...
 • Interakce pomalých elektronů s grafenovými polem řízenými tranzistory 

  Vysocký, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu grafenových polem řízených tranzistorů, charakterizaci jejich transportních vlastností v UHV podmínkách a popis vlivu svazku nízkoenergiových elektronů na transportní vlastnosti ...
 • Měření transportních vlastností grafenu 

  Nečesal, Daniel
  Pro použití grafenu v elektronice je nutné vytvořit velké plochy grafenu vysoké kva- lity, k čemuž se využívá chemická depozice z plynné fáze (CVD). Kvalitu grafenové folie určuje pohyblivost nosičů náboje, protože je ...
 • Příprava a charakterizace atomárně tenkých vrstev 

  Tesař, Jan
  Tato práce se zabývá oblastí dvourozměrných materiálů, jejich přípravou a analýzou. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem dvourozměrných materiálů je grafen. Tento 2D allotrop uhlíku, někdy nazývaný „otec 2D materiálů“, v ...
 • Příprava grafenových vrstev pokrytých Ga atomy a charakterizace jejich elektrických vlastností 

  Piastek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem charakterizace elektrických vlastností grafenových vrstev pokrytých Ga atomy. Substráty s elektrickými kontakty byly připraveny laserovou litografií a grafenová vrstva byla připravena ...
 • Transportní vlastnosti jednotlivých grafenových zrn 

  Vysocký, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu jednotlivých grafenových zrn metodou chemické depozice z plynné fáze, jejich přenos na nevodivý substrát a následnou výrobu grafenových polem řízených tranzistorů. Teoretická ...
 • X-ray induced electrostatic graphene doping via defect charging in gate dielectric 

  Procházka, Pavel; Mareček, David; Lišková, Zuzana; Čechal, Jan; Šikola, Tomáš (NPG, 2017-04-03)
  Graphene field effect transistors are becoming an integral part of advanced devices. Hence, the advanced strategies for both characterization and tuning of graphene properties are required. Here we show that the X-ray ...