Now showing items 1-2 of 2

  • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

    Bláha, Pavel
    Můj diplomový projekt je návrhem objektu hlavní tribuny a ředitelství závodů Velké ceny města Brna. Objekt se nachází v blízkosti Ostrovačic a Brna-Žebětína. Jedná se o dvoupodlažní stavbu tvořenou ocelovou konstrukci a ...
  • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

    Snášel, Michal
    Cílem diplomové práce je navržení nové budovy ředitelství závodního okruhu v blízkosti Brna. Závodní okruh byl postaven v roce 1987. Pořádání závodních klání má zde tradici již od roku 1930. Současné stavby z roku 1987 již ...