Now showing items 1-3 of 3

 • Medical Image Segmentation Based on Graph Cut with Shape Prior 

  Kozlová, Dominika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with a graph-based image segmentation and its improvement by using the information about the shape of the object for creating specific graph architecture (template). Improved method allows the cut to prefer ...
 • Segmentace hipokampu v MRI datech 

  Kodym, Oldřich
  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie ...
 • Segmentation of Hippocampus in MRI Data 

  Kodym, O. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This project deals with application of graph-based methods in segmentation of low contrast image data, specifically hippocampus in MRI data. Using graph cuts for the segmentation allows the software to utilize high accuracy, ...