Now showing items 1-1 of 1

  • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

    Krupicová, Simona
    Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...