Now showing items 1-9 of 9

 • Adaptace městského prostředí na klimatické změny 

  Kührová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá tématem adaptace městského prostředí na klimatické změny. Konkrétně se zaměřuje na adaptační prvky a strategie, u nichž je coby faktor pozitivně ovlivňující prostředí ve městě v co největší míře ...
 • Hotel 

  Lotter, Martin
  Účelem této diplomové práce bylo navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby objektu hotelu v obci Dolní Lomné. Hotel se nachází na svažité parcele číslo 1322/43, v katastrálním území Dolní Lomná. ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Ondráček, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Čermné. Objekt je navržen jako dvoupodlažní na rovinatém terénu, s mírným svahem orientovaným na jižní stranu. Vstup do domu je orientován ze západní strany. V této části je ...
 • Polyfunkční dům, Brno 

  Klimecký, Václav
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v Brně. Objekt má pět nadzemních podlaží a suterén. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní plochy a kavárna. V třetím až pátém nadzemním podlaží se nacházejí ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Malůšek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá urbanistickým konceptem a následně konkrétním architektonickým řešením v současnosti chátrajícího brownfieldu v Brně – Zábrdovicích, mezi ulicí Cejl a pravým břehem řeky Svitavy. Práce sestává z ...
 • Rodinný dům 

  Slabý, Václav
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu. Objekt je navržen jako třípodlažní ve svažitém terénu směřujícím na jižní stranu. Vstup do domu je orintovám ze severovýchodní strany. V této části je dále umístěno zádveří, ...
 • Rodinný dům s řeznictvím 

  Polášek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s řeznictvím ve Velaticích. Objekt se nachází na parcele č.2025/4, v katastrálním území Velatice. ...
 • Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou 

  Vacek, Petr
  Disertační práce se zabývá využitím hydrofilní minerální vlny v konstrukcích vegetačních střech. V první části práce jsou na základě současné legislativy charakterizovány relevantní technické vlastnosti hydrofilní vlny ...
 • Zahradní město 

  Sukopová, Dagmar
  Bydlení by se nemělo zaměřovat pouze na jedinou funkci bydlet. Jeho součástí musí být i vazby na okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Prostor, který nás obklopuje, má zásadní vliv na naše pocity a vnímání. Je vědecky ...