Now showing items 1-5 of 5

 • Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech 

  Raček, Jakub
  Koncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo ...
 • Možnosti využití šedých vod 

  Bogáňová, Ida
  Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů, myček a praček. Jejich úpravou je možné získat tzv. vodu bílou, kterou lze využít např. na splachování toalet a pisoárů, zalévání zeleně nebo k úklidu. ...
 • Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra 

  Běloušková, Pavla
  Šedá voda je tvořena odpadními vodami, které neobsahují moč ani fekálie. Jedná se tedy o vody odtékající z umyvadel, sprch, van, praček, myček, dřezů, apod. Po úpravě této vody vzniká tzv. voda bílá – provozní, kterou je ...
 • Využití odpadní vody z domácností 

  Zríni, Miroslav
  Práca sa skladá z dvoch častí. V prvej – teoretickej časti je rozobraná rešerš ohľadom odpadovej vody z domácnosti. Kvôli rozdielnym vlastnostiam sa člení na zvlášť šedú a dažďovú vodu. V jednotlivých kapitolách sú uvedené ...
 • Znovuvyužití šedých vod v multifunkčních budovách 

  Skřička, Jakub
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky v oblasti znovuvyužití šedých odpadních vod. Teoretická část práce popisuje současný stav vody ve světě, dále charakterizuje odpadní vody a popisuje způsob ...