Now showing items 1-1 of 1

  • Zabezpečení a střežení objektů a prostor pomocí Arduino/Sigfox 

    Sadílek, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je navržení a postavení zabezpečovacího systému využívajícího komunikačního protokolu Internetu věcí. Systém je tvořen vývojovou deskou Arduino Nano, komunikačním modulem pro síť Sigfox a senzory ...