Now showing items 1-2 of 2

  • Měnič pro mobilní robot 

    Stavělík, Jiří
    Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...
  • Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200 

    Jirčák, Ondřej
    Diplomová práce ,,Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200“ se zabývá řízením stejnosměrného motoru pomocí programovatelného automatu PLC Simatic S7-1200 CPU1214C od německé firmy Siemens, který generuje PWM ...