Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro stabilizaci teploty 

    Malý, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, programovým vybavením a návrhem Systému pro stabilizaci teploty libovolného prostředí. Podmínkou při návrhu je využití Peltierova článku a námi zvoleného mikrokontroléru. ...