• Robustní řízení synchronních motorů 

    Rajnošek, Michal
    Tato práce je zaměřena na robustní řízení synchronních motorů s permanentními magnety. V prvních kapitolách je uvedena teorie k návrhu robustních regulátorů pomocí metody H nekonečno a také popis a vlastnosti synchronních ...