Now showing items 1-6 of 6

 • Možnosti videokonferencí v PBX Asterisk 

  Vlk, Bronislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi videokonferencí v PBX Asterisk a jejich použitím v praxi. Jsou zde popsány její eventuality a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována protokolům SIP, IAX a H.323, které ...
 • Nástroj pro analýzu komunikace hlasových přenosů přes H.323 

  Karpíšek, Filip
  Tato práce popisuje protokoly obsažené ve standardu H.323. Zabývá se také nástroji použitelnými pro analýzu tohoto standardu. Hlavním cílem této práce je popsat návrh a implementaci nástroje pro analýzu komunikace hlasových ...
 • Open source pobočková ústředna YATE 

  Kovář, Jan
  Práce pojednává o pobočkové ústředně YATE, popisuje její konfiguraci od prvotní instalace, přes základní nastavení a popis jednotlivých protokolů přes způsob registrace uživatelů, syntaxe pro definování volacího plánu ...
 • Proprietární VoIP protokoly výrobců pobočkových ústředen 

  Bělík, David
  Tato práce se zaměřuje na analýzu proprietárních Voice over IP protokolů. V první části je popsán princip a druhy technologie VoIP. V další části jsou popsáný proprietární protokoly Panasonic IP-PT od firmy Panasonic a ...
 • Realizace SIP/H.323 brány s použitím ústředny Asterisk 

  Smékal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internetové telefonie a jejího užití v dnešním světě, který nabízí mnoho způsobů, jak komunikovat mezi lidmi. Internetová telefonie dává telefonování další rozměr a ukazuje ...
 • Zabezpečení přenosu multimediálních dat v reálném čase 

  Otoupalík, Petr
  Tato práce se zabývá technologií multimediálního přenosu dat v reálném čase a jeho případným zabezpečením. Z hlediska zabezpečení jsou popsány možnosti ochrany vlastního přenosu multimediálních dat a také mechanismy ...