Now showing items 1-17 of 17

 • Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq 

  Nosko, Svetozár
  Tato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado ...
 • Changing Object Appearance by Adding Fur 

  Pražák, Martin
  Cílem této práce je demonstrovat možnost renderování srsti přímo do existujících obrazů bez toho, aby bylo po uživateli požadováno překreslení všech pixelů nebo dodání kompletní 3D geometrie a osvětlení. Srst je přidána ...
 • Digitální zpracování fotografií sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Cíl bakalářské práce je vytvořit text, který má za úkol seznámit čtenáře s teorií a konverzí barevných prostorů, úpravou snímků sítnice, anatomií oka a metodami snímání sítnice. Bakalářská práce dále popisuje proces konverze ...
 • HDR obrazy a jejich zpracování 

  Musil, Martin
  HDR obrazy jsou snímky, které mají mnohem větší rozsah definičního oboru jasových hodnot, než fotografie vytvářené a zobrazované ve standardním 24bitovém formátu. Existuje několik způsobů vytváření těchto obrazů s vysokým ...
 • Metody temporálního tone-mappingu HDR videa 

  Staněk, Jiří
  Tato diplomová práce poskytuje teoretické náležitosti nutné pro pochopení komplexní problematiky vysokého dynamického rozsahu a řeší implementaci inovativní metody pro temporální mapování tónů videa. Nejprve je vysvětleno ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Nástroje pro předzpracování rentgenových snímků 

  Chmelař, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací metod předzpracování rentgenových snímků a jejich ukládání. V první části práce byly na základě literární rešerše současných metod navrženy a realizovány algoritmy pro předzpracování ...
 • Oslnění od svítidel s neuniformní vyzařovací plochou 

  Šťastný, Jakub
  Hodnocení oslnění je v oblasti světelné techniky jeden ze základních parametrů určení kvality osvětlovacích soustav. Ve vnitřních soustavách se rušivé oslnění nejčastěji hodnotí za pomoci UGR. Metoda UGR je dobře popsána ...
 • Pořizování HDR obrazu ze sekvence snímků 

  Volek, Patrik
  Tato práce pojednáva o problematice skládaní sekvence snímků s nízkým dynamickým rozsahem (LDR) a různou expozicí do jedné snímky s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Vypracovaný program umožňuje načítat sérii LDR snímek ...
 • Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních 

  Mik, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou snímkov s vysokým dynamickým rozsahom. Výsledný HDR snímok je vytvorený spracovaním sekvencie LDR snímkov - ich spojením a následným mapovaním tonality. V práci je popísaná celá ...
 • Potenciální využití geotermální energie v České republice 

  Bombík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a potenciál jejího možného využití v České republice. V práci je uveden popis technologií na využívání geotermální energie vyšších, středních a nižších ...
 • Převod barevných obrázků na černobílé 

  Pospíšil, Petr
  Černobílé obrázky nebyly nikdy nahrazeny těmi barevnými, a pravděpodobně také nikdy nebudou, protože jsou v mnohých oblastech nepostradatelné. V této práci byly zvoleny tři metody pro převod barevných obrázků na černobílé. ...
 • Simulace LED náhrad v reálných podmínkách 

  Tomeš, Martin
  Tato diplomová práce na téma Simulace LED náhrad v reálných podmínkách je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v úvodní části zabývá pojmy ze světelné techniky a představením určitých světelných ...
 • Skládání fotografií stejné scény s různou expozicí, HDR 

  Šmida, Vladimír
  High Dynamic Range Imaging (HDRI) predstavuje expandujúcu sféru spracovania obrazu s netriviálnymi závislosťami k rôznym oborom ako syntéza obrazu, počítačové videnie, digitálna fotografia. Táto bakalárska práca sa zaoberá ...
 • Snímání a zpracování digitálních obrazů s vysokým dynamickým rozsahem 

  Mrázek, Zdeněk
  Cílem této práce je popis matematického aparátu metod skládání několika snímků s různou hodnotou expozice do jediného výsledného obrazu s vysokým dynamickým roz- sahem. Vybrané metody a algoritmy jsou detailně popsány v ...
 • Využití fotografie s vysokým rozlišením v realitní praxi. 

  Janů, Ondřej
  Cílem práce bylo vypracovat seznam možných využití fotografie s vysokým rozlišením vytvořené skládáním více snímků v realitní praxi. Dále byla zpracována metodika, jak s těmito snímky pracovat a byla vytvořena ukázka s ...
 • Zpracování obrazových dat s velkým dynamickým rozsahem 

  Kocich, Petr
  V první části je vysvětlen pojem HDR, zpracování obrazu a několik základních pojmů z fototechniky. Dále jsou popsány požadavky pro správné zachycení scény s vysokým dynamickým rozsahem pomocí série několika snímku stejné ...