Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data ...
 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Identifikační a autentizační technologie 

  Miklánková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou momentálne dostupných RFID technológií a čipových kariet. Zhrhnuté sú druhy identifikačných a autentizačných rádiových, či kontaktných systémov. Praktická časť porovnáva namerané výkonové ...
 • The Importance Of Specifying Rr Interval Normalization Method 

  Milek, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The main objective of this article is to bring attention to RR intervals resampling. Many researchers dealing with HRV problematic neglect to mention which algorithm they are using in their research. Some of the commonly ...
 • Měření HRV a posouzení vlivu zátěže 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá vlivem zátěže na variabilitu srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu, reakcí na zátěž. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další ...
 • A Robust Threshold for Iterative Channel Estimation in OFDM Systems 

  Kalaycioglu, A.; Ilk, H. G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  A novel threshold computation method for pilot symbol assisted iterative channel estimation in OFDM systems is considered. As the bits are transmitted in packets, the proposed technique is based on calculating a particular ...
 • Růst epitaxních kobaltových (CoSi2) ostrůvků pomocí epitaxe řízené oxidovou vrstvou 

  Stará, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem přípravy a růstu kobaltových tenkých vrstev. Jako substrát byla použita křemíková deska s orientací (111) pokrytá tenkou vrstvou nativního oxidu SiO2. Pro růst kobaltové vrstvy byla ...
 • Zapojení kondenzátorového mikrofonu s využitím FM modulace 

  Lapáček, Petr
  V bakalářské práci se zabývám vlastnostmi elektrostatických měničů. Dále jsem popsal teoretické poznatky z okruhu FM modulací a rozladitelných krystalových oscilátorů. Pokusil jsem se navrhnout koncepci zapojení kondenzátorového ...