Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optických rezonátorů 

    Hubík, Daniel
    Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
  • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

    Moravec, Petr
    V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...