Now showing items 1-9 of 9

 • Digitizér audiosignálu se záznamem na SD kartu 

  Harsa, Jan
  Práce pojednává o návrhu digitizéru, který je součástí monitorovacího přijímače pro letecké pásmo. Požadavek je dvoukanálová digitalizace audio signálů. Zařízení komunikuje s PC pomocí USB rozhraní. Dále umožňuje čtení a ...
 • Elektronický předřadník pro vysokotlaké výbojky 

  Prachař, Petr
  V této práci je popsán princip funkce a moţnost připojení vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek k rozvodné síti. Dále je navrţeno konkrétní zapojení elektronického předřadníku umoţňující efekt stmívání. Návrh ...
 • [Elko EP] Přístupový bod pro systém bezdrátového ovládání spotřebičů 

  Vrana, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem modulu pro komunikaci s inteligentní instalaci do domů. Cílem práce bylo seznámit se s produkty RF Control společnosti ELKO EP, s.r.o, USB sběrnicí a komponenty pro bezdrátovou komunikaci v ...
 • Komunikace se zařízením typu USB HID 

  Tylich, Jan
  Tato práce se zabývá praktickou realizací propojení výukové platformy FITkit s modulem VDIP1 obsahujícího USB čip Vinculum firmy FTDI a návrhem knihovny umožňující komunikaci s USB zařízeními. Výstupem práce jsou dvě ...
 • Numerická klávesnice 

  Hladký, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením numerické klávesnice, kterou lze připojit k osobnímu počítači či laptopu skrze USB rozhraní. Tuto klávesnici lze nastavit pomocí aplikace pro operační systém Windows. ...
 • Referenční návrh HID periferie Touch Pad 

  Děcký, Miroslav
  Semestrální práce se zabývá návrhem a realizací HID periferie Touch Pad. Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací referenčního HID zařízení Touchpad. Pro realizaci touchpadu bude využito mikrokontrolerů rodiny Kinetis ...
 • Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB 

  Sedláček, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulovatelného spínaného zdroje. Zdroj je napájený a řízený pomocí USB sběrnice osobního počítače. Požadované výstupní parametry zadává uživatel v počítačové aplikaci. Teoretická ...
 • Rotační ovladač k počítači 

  Olivík, Lukáš
  Tato práce popisuje sběrnici USB a konstrukci jednoduché HID periferie, připojující rotační enkodér jako ovládací prvek k počítači. Zahrnuje přehled vhodných mikroprocesorů, návrh zapojení, plošného spoje a mechanického ...
 • USB keylogger 

  Lojda, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací USB keyloggeru. Úvodní teoretická část je věnována sběrnici USB a popisu SD karet. Dále popisuje zvolený MCU Vinculum VNC2 a zacházení s dostupnými ovladači k tomuto obvodu. ...