Now showing items 1-9 of 9

 • Hardware-in-the-loop simulace s využitítim xPC target toolboxu 

  Benko, Boris
  Táto práca pojednáva o použití xPC Target toolboxu v spolupráci s meracou kartou od National Instruments PCI-6259, na testovanie diagnostických embedded zariadení metódou hardware-in-the-loop. V úvode práce sa pojednáva o ...
 • HIL model elektromechanického systému 

  Malík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu mechanického systému v jazyce Modelica a jeho použitím v prostředí LabVIEW. Úvod práce se zaměřuje na jazyk Modelica, programovací nástroj LabVIEW a standard Functional ...
 • HIL testovací stav pro soustavu univerzálních elektronických řídících jednotek 

  Zouhar, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá testováním elektronických řídicích jednotek, a to jednak funkčními testy, při kterých je ověřován hardware a software, a jednak testovacími metodami Model in the Loop, Software in the Loop, Processor ...
 • MODERN TOOLS FOR VEHICLE DEVELOPMENT 

  Porteš, Petr; Kučera, Pavel; Píštěk, Václav; Fojtášek, Jan; Zháňal, Lubor (Brno University of Technology, 2017-05-15)
  The development of vehicles is constantly advancing, therefore, it is required to have more sophisticated tools for the development of a complete vehicle or its individual parts. This article describes modern tools used ...
 • Návrh bezpečného řídicího systému pro dvoukolové balancující vozidlo 

  Matějásko, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem nového řídícího systému, odolného proti chybám, pro nestabilní samo-balancující dvoukolové vozidlo typu Segway. Původní systém vozidla je podroben analýze rizikovosti jeho součástí a na základě ...
 • Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu 

  Obrtáč, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora ...
 • Řízení střídavých elektrických pohonů v prostředí Simulink Real-Time 

  Schrötter, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zrealizovať riadenie striedavého motoru s permanentými magnetmi pomocou Simulink Real-Time na platforme s kartou MF624. Riadenie bude realizované simulačnou metódou hardware-in-the-loop. ...
 • Testing of the Mechatronic Robotic System of the Differential Lock Control on a Truck 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (SAGE Publications, 2017-10-30)
  This article deals with testing the algorithm developed for autonomous control lock of the differential in a truck. Hardware for HIL testing of robotic systems or automotive systems is used and the proposed control algorithm ...
 • Vývoj elektroniky pro řízení trakce experimentálního vozidla 

  Vejlupek, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací palubní elektroniky experimentálního vozidla Car4, dále pak základní programovou výbavou řídicí jednotky a Hardware In the Loop simulačním ověřením funkčnosti řídicí jednotky.