Now showing items 1-11 of 11

 • Akcelerace HDR tone-mappingu na platformě Xilinx Zynq 

  Nosko, Svetozár
  Tato diplomová práca je zameraná predovšetkým na syntézu na systémovej úrovni (HLS). Prvá časť obsahuje teoretické detaily a postupy, ktoré sa využívajú v HLS nástrojoch. Ďalej nasleduje popis syntézy v nástroji Vivado ...
 • Akcelerace NATu a paketového filtru v FPGA pro 10G sítě 

  Orsák, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace univerzálního síťového filtrovacího akcelerátoru pro počítačové sítě o rychlosti 10 Gb/s za použití FPGA. Díky přítomnosti pamětí QDR-II může akcelerátor používat značně větší počet ...
 • Application Protocols Testing In Jmeter 

  Srnec, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with stress testing of HLS (HTTP Live Streaming) and RTSP (Real Time Streaming Protocol) protocols utilizing Apache JMeter application. The main goal lies in design and implementation of plug-in module, ...
 • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

  Jendrušák, Ján
  Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...
 • Implementace statistických funkcí pomocí HLS 

  Šinaľ, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat vybrané statistické funkce používané v oblasti technické analýzy. Zaměřil jsem se na klouzavé průměry, Black- Schles model pro výpočet cen opcí a indikátor Delta. ...
 • Multimediální přehrávač pro Android 

  Benedikt, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením pokročilého multimediálního přehrávače, podporující adaptivní stream, zabezpečení multimediálního obsahu a podporu přehrávání reklam. V první části jsou vysvětleny použité technologie. ...
 • Multimediální přehrávač pro iOS 

  Singh, Kevin
  Diplomová práce „Multimediální přehrávač pro iOS“ se zabývá popisem video formátů HLS, MP4, MPEG Transport Stream a DASH. Dále pokračuje zabezpečeným obsahem DRM, reklamami VAST a analytickým nástrojem Google Analytics. V ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Kubínek, Jiří
  Práce je věnovaná metodám pro úpravu digitálního obrazu. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice, jako je barevný prostor či šum. Především však rozebírá samotné metody umožňující ostření a rozmazávání obrazu. ...
 • Testování protokolů pro video na vyžádání v programu Apache JMeter 

  Srnec, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá testováním aplikačních protokolů HLS a RTSP v programu JMeter. Cílem práce je pro tyto protokoly navrhnout a zrealizovat testovací moduly, pomocí kterých se provedou zátěžové testy. V první části ...
 • Titulkovací nástroj pro běžící přednášku 

  Pokorný, Filip
  Tato práce se zabývá řešením problému Poradenského centra Alfons, který se týká jím poskytované služby, a to simultánního přepisu pro sluchově hendikepované studenty. Na základě pravidelné docházky do centra jsem provedl ...
 • Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA 

  Sikora, Martin
  Popularita vysokoúrovňové syntézy (HLS) se postupně zvyšuje a nástrojů pro ni stále přibývá. Otázkou je, jaký dopad mají tyto nástroje na konečný návrh číslicového obvodu a jestli se v konečném důsledku návrh v jazyce vyšší ...