Now showing items 1-17 of 17

 • Návrh a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Minda, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a nasadením systému na riadenie dokumentov v spoločnosti Xterway, a.s. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti práce sú popísané teoretické východiská použité na ...
 • Návrh informačního systému pro potřeby základní školy 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých procesů odehrávajících se na základní škole. Výsledek vlastní analýzy tvoří nezbytný podklad pro návrh informačního systému, který respektuje model fungování základní ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh responzivního informačního systému 

  Hamerník, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem responsivního informačního systému pro reklamní a marketingovou agenturu. Obsahuje teoretická východiska potřebná pro pochopení problematiky, důkladnou analýzu firmy a samotný návrh ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Ludka, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhotovení informačního systému pro malou firmu, na základě analýzy současného stavu podniku a procesů, kterém v něm probíhají. Finálním výtvorem bude informační systém, který sníží náklady ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému metodou HOS 

  Koch, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The article deals with the HOS method, which is used to assess the effectiveness of information systems and it is developed at the Faculty of Business and Management of Brno University of Technology. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostár, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému a následnými návrhmi na zlepšenie informačného systému (IS) v spoločnosti BENU lekáreň. V úvodnej časti sú vysvetlené základné pojmy, ktoré súvisia s informačnými ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zeman, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému TDoC, který je provozován ve společnosti Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery. Teoretická část práce se zaměřuje na definování teorie a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Martin, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému malé společnosti a formuluje doporučení na jeho zlepšení. V teoretické části je uvedena rešerše aktuální literatury zabývající se problematikou hodnocení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bílková, Gabriela
  Tato práce se zabývá posouzením informačního systému firmy v reálném podnikatelském prostředí, hodnotí výhody, nevýhody a rizika zavedení informačních systémů. Teoretická východiska práce objasňují základní pojmy, které ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Doleček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Štrocholec, Dušan
  Práca za zaoberá analýzou informačného systému spoločnosti ALUMA ČS, s.r.o., na základe ktorej sú vytvorené návrhy na zlepšenie tejto situácie, ktoré sú zároveň kľúčovou časťou práce. Teoretická časť práce je zameraná na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením současného stavu reklamačního systému, návrhem změny celého systému a navržením modernějšího a efektivnějšího systému pro společnost Digilive s.r.o, implementací systému a jeho následným ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mikloško, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením a analýzou súčasného stavu informačného systému vybranej organizácie SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a následným návrhom zmien, ktoré boli podmienené výsledkami zhodnotenia uskutočnenej ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Sekanina, Čestmír
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve společnosti Unicorn Systems a.s. a návrhem změn. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit problematiku informačních systémů. Na ...