Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Křepela, Jakub
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika informačního systému a jeho vliv na celkovou efektivitu a produktivitu práce v konkrétní společnosti. Hlavním cílem práce je navrhnout taková opatření, která povedou ke zvýšení ...
 • Hodnocení informačních systémů 

  Menšík, Marek
  Tato práce se zabývá způsoby hodnocení informačních systémů z pohledu uživatele a výrobce. V teoretické části jsou představeny současné trendy a používané způsoby, včetně ukázek fungování u reálných firem. Praktická část ...
 • Informační strategie firmy 

  Lacika, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie úlohy informačnej stratégie v rámci podnikovej stratégie. Pojednáva tiež o tom, čo sa rozumie pod pojmom informačnej stratégie. Interné a externé analýzy v diplomovej práci ...
 • Informační strategie firmy 

  Hanák, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh informační strategie podniku, který působí na trhu již několik let. První část tvoří teoretické poznatky, na které navazuje analytická část práce. Jednotlivé analýzy se zabývají okolím ...
 • Informační strategie firmy 

  Hlavenková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a návrhy vhodné pro posílení automatizace obchodních procesů a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým ...
 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Informační systém pro správu projektů 

  Patočka, Miroslav
  Tato práce se zaměřuje na analýzu softwarových nástrojů firmy s podrobným posouzením stavu informačního systému pro správu projektů. Dále obsahuje návrh procesních změn a úprav stávajícího systému. Součástí práce je také ...
 • Mobilní klient restauračního informačního systému 

  Zelený, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému pro podporu provozu restaurace od firmy Keloc CS s.r.o. Dalším cílem je navrhnout a implementovat jeho varianty pro mobilní platformu Android na zařízení typu ...
 • Nástroje pro podporu elektronického podnikání 

  Šteigl, Martin
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení možnosti využití moderních elektronických a online nástrojů pro podporu efektivnějšího podnikání a fungování firmy. Hlavní důraz bude kladen na informační systém firmy. Případné ...
 • Návrh a nasazení informačního systému pro správu hardware 

  Eliáš, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh změny informačního systému pro správu hardware v laboratoři v české pobočce společnosti Red Hat. Návrh vychází z analýzy současného stavu, ve které byly odhaleny všechny nedostatky ...
 • Návrh aplikace pro plánovaní dopravy ve společnosti Best spol s r.o. 

  Švik, Matěj
  Tato bakalářská práce navrhuje aplikaci, která bude plánovat dopravu ve společnosti Best spol. s r.o. Výstupem aplikace bude optimální řešení dopravy. Aplikace bude vytvořena v prostředí VBA.
 • Návrh aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů pomocí VBA 

  Kocián, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Aplikace přinese společnosti HighTech Industries s.r.o. výrazné ...
 • Návrh informačního systému 

  Steklý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro finanční oddělení společnosti Kiwi.com. Cílem této práce je zhodnotit současný stav informačního systému finančního oddělení, analyzovat jeho nedostatky a slabá ...
 • Návrh informačního systému 

  Navrátil, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému dle požadavků společnosti Agrall servis a.s., která se zabývá poskytováním a zprostředkováním zemědělských služeb. Práce obsahuje teoretické informace ...
 • Návrh informačního systému 

  Slováček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro společnost Smart Connections s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to do teoretické, analytické a návrhové. Cílem práce je analyzovat současný ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Návrh informačního systému pro Majdy s.r.o. 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá problematikou návrhu informačného systému pre malú pekáreň Majdy s.r.o.. Analyzuje súčasný stav informačného systému a informačných technológií a na základe tejto analýzy a požiadaviek firmy popisuje ...
 • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

  Tomáš, David
  V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...
 • Návrh na rozšíření využívání ekonomického systému 

  Keclíková, Stanislava
  Diplomová práce se zabývá návrhem změn ekonomického informačního systému v oblasti účetní evidence projektů evropského metrologického výzkumného programu. První část práce popisuje teoretická východiska související s ...
 • Návrh systému pro objednávání obědů 

  Pech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a implementací webové aplikace pro objednávání obědů. V první části jsou popsány teoretická východiska pro tvorbu webové aplikace, použité techniky pro vytvoření návrhu a ...