Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Zahradník, Martin
  Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, ...
 • Analýza informačního systému firmy ELMO, spol. s r.o. a návrh změn 

  Parimucha, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu informačního systému ve firmě ELMO. Získané poznatky byly využity pro konkrétní návrhy zlepšení ve vybraných oblastech informačního systému. Tato práce zároveň může sloužit ...
 • Analýza informačního systému firmy TOROLA electronic, s r.o., návrh změn a optimalizace 

  Jakimov, Jan
  Bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě TOROLA electronic spol, s r.o. Jsou zde uvedeny nedostatky a problémy, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému ...
 • Hodnocení informačních systémů 

  Šrahol, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy AUDIT BUSINESS SERVICE s r.o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou představeny současné používané způsoby a trendy. Praktická část ...
 • Hodnocení informačních systémů. 

  Matuška, Marian
  Tato práce se zabývá hodnocením informačních systémů a to z několika pohledů. Prvním pohledem je obecné hodnocení informačních systémů z pohledu zákazníka při výběru nebo užití informačního systému. Druhým pohledem je ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Informační strategie firmy 

  Kutnar, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují ...
 • Informační strategie firmy 

  Chmelka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro malou firmu. Nejprve je provedena analýza firmy, její strategie a analýza současného stavu informačních systémů a informačních technologií. Na základě této analýzy ...
 • Informační strategie firmy 

  Hrabčak, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Tomáš, David
  Práce pojednává o analýze současného stavu informačního systému ve firmě Agro Odersko, a.s. Pro shrnutí analýzy firmy a informačního systému jsem využil metodu SWOT a pro analýzu informačního systému jsem použil metodou ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ševčák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému pro firmu ATHSTAV, s.r.o. Řešení je navrženo na základě analýzy současného stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Cílem práce je vytvořit informační ...
 • Návrh IS pro Zámeček Pozořice 

  Jedlička, Roman
  Bakalářská práce má za úkol vytvoření informačního systému, zajišťujícím efektivní komunikaci v podniku, zejména mezi vedením, personálem, klienty a dodavateli. Dále správu skladů, datových skladů a personalistiky. Systém ...
 • Návrh projektu informačního systému malé firmy 

  Švábenský, David
  Cílem diplomové práce je návrh struktury nového informačního systému firmy tak, aby odpovídal stávajícím datovým tokům ve firmě, a zároveň uspokojoval potřeby uživatele. Podle návrhů a konceptů této práce by mělo být možné ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jedličková, Marie
  V současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Čelko, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na firmu GOMS s.r.o. Bakalárska práca sa delí na niekoľko častí, pričom jej prvá časť je zameraná na teoretické východiská k danej problematike, v ďalšej časti bakalárskej práce uskutočním ...
 • Podpora manažerského rozhodování 

  Pekárek, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze ...
 • Posouzení efektivnosti informačního systému pro ISP a návrh změny 

  Král, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a posouzení efektivnosti stávajícího informačního systému pomocí vybraných metod a následným návrhem změn, které by měly vést ke zlepšení celkového stavu ICT v analyzované firmě. Tato ...
 • Posouzení efektivnosti ubytovacího rezervačního systému a návrh změn 

  Pataky, Štefan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn pro informační systém, především pak v rezervačním systému ubytovaní, za účelem získaní konkurenční výhody. Návrh vychází ze SWOT analýzy, Porterovy analýzy pěti konkurenčních ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Chovanec, Marek
  Táto bakalárska práca si kladie za cieľ posúdenie súčasného informačného systému vybranej spoločnosti. V práci najprv popíšem teoretické východiská k danej problematike, vykonám analýzu súčasného stavu informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Hynek, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu informačního systému a návrh změn. V první kapitole bakalářské práce si objasníme základní teoretická východiska, dozvíme se důležité informace ohledně problematiky ...