Now showing items 1-20 of 21

 • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

  Pastor, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dominik, Jan
  Informační systémy jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí všech podnikajících subjektů. Liší se jen svojí velikostí a složitostí. Každá společnost by tedy měla mýt informační systém, který je svým nastavením adekvátní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostrhoun, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením informačního systému ve firmě Wistron. Posuzuje účel, ke kterému je systém využíván, hledá slabá místa systému či implementace a následují odpovídající návrhy na zlepšení problémových ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o., ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a dodávkou kompaktných predávajúcich staníc tepla. Pomocou vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Matis, Peter
  Diplomová práca analyzuje súčasný stav informačného systému spoločnosti iPARTNER, s.r.o. z viacerých perspektív a na základe výsledkov analýz navrhuje vhodné riešenie na zlepšenie súčasného stavu systému. Odporúčané zmeny ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hofírek, Adam
  Obsahem této bakalářské práce je posouzení informačních systémů zvoleného výrobního podniku a jeho dílčích procesů. Součástí je taktéž bližší pohled na aktuální stav ve firmě na základě vybraných analýz. Jejich výsledky ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Papoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce na téma „Posouzení informačního systému a návrh změn“ se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti GMA Stanztechnik spol. s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu lisovaných ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Malá, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kľúčik, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému firmy DOR s.r.o. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky k danej problematike. V druhej časti je zanalyzovaná samotná firma a jej informačný systém. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Chloupek, Pavel
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Diplomová práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Habart, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě ATYKO s.r.o.. Jsou zde uvedeny problémy a nedostatky, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému a návrhy změn ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Coufal, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení současného stavu informačního systému vybrané společnosti, která se zabývá výrobní činností v oblasti energetiky. Na základě získaných poznatků navrhnout změny, které ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Reitoral, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu informačního systému vybraného podniku, který působí v oblasti potravin a návrhu změn, které by vedly k odstranění případných nedostatků.
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn 

  Juránek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem firmy VUES Brno, s.r.o. K posouzení jeho vlastností jsou použity různé metody a analýzy. Následně jsou na základě výsledků analýz navrženy nejvhodnější možné změny a ...
 • POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY A NÁVRH ZMĚN. 

  Juránek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem firmy VUES Brno s.r.o.. K posouzení jeho vlastností jsou použity různé metody a analýzy. Následně jsou na základě výsledků analýz navrženy nejvhodnější možné změny a ...
 • Posúdenie informačného systému podniku a návrh zmien 

  Maringa, Dominik
  Táto bakalárska práca bude zameraná na posúdenie a zhodnotenie stavu informačného systému vo firme AHAtech, s.r.o. Po vyhodnotení výsledkov, ktoré získam pri analýze súčasného stavu informačného systému vypracujem návrh, ...