Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní zážehové motory značky BMW 

    Šroba, Roman
    Predložená bakalárska práca sa zaoberá modernými zážihovými motormi BMW. Vytvára prehľad o súčasných konštrukčných riešeniach automobilky vyskytujúcich sa v benzínových motoroch. Práca je zameraná na tri hlavné oblasti. ...
  • Pohonné jednotky automobilů BMW 

    Guláš, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami mníchovskej automobilky BMW. Hodnotí ich historický vývoj, zameriava sa na zaujímavé inovatívne riešenia v danej oblasti, charakterizuje súčasný stav a úspech BMW na svetovom ...