Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladu 

    Čuta, Robert
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mykotoxinů obsažených v obilovinách, zvláště v ječmeni a sladu. Teoretická část shrnuje poznatky o mykotoxinech a jejich výskytu. Jsou zde rozebírány možnosti stanovení mykotoxinů. ...