Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro stanovení tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Šara, Kryštof
  Tato studentská práce se zabývá problematikou biosignálů srdce, jejich zpracováním, možnostmi jejich snímání pomocí konvenčních a chytrých zařízení a regulacemi mobilních zařízení ve zdravotnictví. Dílem práce je rovněž ...
 • Detekce lidské řeči v audio nahrávce 

  Břenek, Roman
  Tato práce se zabývá technikami detekce lidské řeči v nahrávkách. Je nutné při rozpoznávání správně klasifikovat všechny neřečové segmenty a naopak rozpoznat veškerou řeč i v hlučných a zašuměných prostředích. V práci je ...
 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Hermannová, Petra
  Tato diplomová práce na téma Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti se zaměřuje na zadané téma ve strojírenském podniku. V teoretické části práce je vypracována literární rešerše pro daná témata, které ...
 • Motivace, odměňování a systém benefitů vybrané společnosti 

  Boháčová, Petra
  V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o motivaci pracovníků a popsány současné trendy preferencí a požadavků zaměstnanců. V praktické části práce je proveden výzkum formou rozhovorů a dotazníkového šetření ...
 • Zefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízení 

  Doležel, Patrik
  Diplomová práce pojednává o problematice zefektivnění náborového procesu ve společnosti využívající pro vývoj svých produktů agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část práce se věnuje popisu klasických a agilních metod, ...