Now showing items 1-11 of 11

 • Data flow Control in Autonomous Systems 

  Důbrava, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with the management of packet traffic over IP networks at the level of the autonomous system. A new real time mechanism for active network traffic control depending on the state of the network load is ...
 • Implementace pokročilé filtrace s klasifikací paketů pro bezdrátové sítě 

  Grénar, Milan
  Práce se zabývá možnostmi řízení QoS v GNU/Linux nástroji iptables a iproute. Pozornost je zaměřena zejména na metody pro tvarování provozu HTB a HFSC s ohledem na nasazení v bezdrátových sítích. Součástí je také simulace ...
 • Implementace pokročilého filtrování na základě klasifikace paketů s využitím Linuxu 

  Malár, Lukáš
  Diplomová práce Implementace pokročilého filtrování na základě klasifikace paketů s využitím Linuxu je zaměřena na realizaci internetové gateway. Brána slouží k připojení lokální sítě do sítě internet. V práci je obsažen ...
 • Informační systém Hotelnet 

  Šturala, Aleš
  Cílem mé práce bylo vytvořit systém ovládaný přes webové rozhraní, který umožňuje administrátorům spravovat uživatele a počítače v malé síti (do 250 počítačů) a spravovat celou tuto síť. Systém je modulární. Jeho výhodou ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v operačních systémech unixového typu pro provoz v bezdrátových sítích WiFi 

  Mizera, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na podporu kvalitativních požadavků služeb v bezdrátových sítích, především v operačních systémech Linuxového typu. Téma je spojeno nejen se samotným OS, ale také se standardem bezdrátových sítí ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním 

  Matocha, Tomáš
  Práce Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním se soustřeďuje na~instalaci operačního systému Linux na~starší počítače, který plní funkci jako brána pro připojení klientů ve~vnitřní síti do internetu. ...
 • Realizace QoS filtrace na IPv6 protokolu s využitím Linuxu 

  Matušina, František
  Diplomová práce se zabývá implementací QoS filtrace na IPv6 protokolu. Náplní práce je popis protokolu IPv4 a popis protokolu IPv6 a jejich vzájemné porovnání. Celý problém je implementován pod Linux. Z toho důvodu se v ...
 • Řízení datového toku v ISP síti 

  Důbrava, Marek
  Práce se zaměřuje na řízení datového toku v sítích poskytovatelů připojení k Internetu. Zobrazen je problém agregace a s tím související přetížení síťových prvků. V teoretické části jsou popsány standardizované metody pro ...
 • Řízení provozu na bezdrátových sítích 

  Jánoš, Radan
  Diplomová práce „Řízení provozu na bezdrátových sítích“ pojednává o možnostech zajištění kvality služby na těchto sítích. Pojem řízení provozu souvisí především s omezením a následnou prioritizací některých služeb a provozů ...
 • Systém pro uživatelem řízené QoS 

  Plchot, Oldřich
  Tento diplomový projekt se zabývá možnostmi operačního systému GNU/Linux v oblasti zajištění kvality poskytovaných síťových služeb. Práce porovnává a hodnotí prostředky k zajištění kvality služeb dostupné v operačním  ...