Now showing items 1-7 of 7

 • Cross-Language Experiment 

  Šťastný, Jakub; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  The contribution addresses the cross-language experiment. The aim was to test the possibility of the conversion French phoneme models into Czech ones. This model conversion uses the Hidden Markov Models (HMM) classification ...
 • EEG Signal Classification: Introduction to the Problem 

  Šťastný, Jakub; Sovka, Pavel; Stancak, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  The contribution describes the design, optimization and verification of the off-line single-trial movement classification system. Four types of movements are used for the classification: the right index finger extension ...
 • Implementing and Improving a Speech Synthesis System 

  Beněk, Tomáš
  Tato práce se zabývá syntézou řeči z textu. V práci je podán základní teoretický úvod do syntézy řeči z textu. Práce je postavena na MARY TTS systému, který umožňuje využít existujících modulů k vytvoření vlastního systému ...
 • Robustní detekce klíčových slov v řečovém signálu 

  Vrba, Václav
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je zaměřena na metody analýzy a rozpoznání řečových signálů. V praktické části byl vytvořen systém pro rozpoznávání izolovaných slov v ...
 • Rozpoznávač hudebního stylu z MP3 

  Duchoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem zvukového formátu MP3 a návrhem rozpoznávače hudebních stylů z MP3 souborů, založeném na rozpoznávání pomocí skrytých Markovových modelů a koeficientů získaných přímo z MP3 ...
 • Rozpoznávač izolovaných slov pro ovládání elektronických slovníků 

  Hrdlička, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením rozpoznávače izolovaných slov pro elektronické slovníky. Fonémový rozpoznavač je realizován pomocí HTK (Hidden Markov Model Toolkit). Na začátku tohoto dokumentu jsou stanoveny ...
 • Vícejazykový fonémový rozpoznávač 

  Vobr, Vojtěch
  Cílem, této diplomové práce je natrénovat fonémový rozpoznávač s fonémovou sadou, která vznikla spojením fonémových sad jazyků obsažených v databázi SpeechDat-E a zjistit, zda takovýto rozpoznávač bude podávat lepší výsledky ...