Now showing items 1-20 of 38

 • 3D hra webGL s fyzikou 

  Maixner, David
  Tato bakalářská práce diskutuje možnosti vytváření her pro webové prohlížeče. Zaměřuje se především na tvorbu 3D webové grafiky pomocí WebGL. Vybírá frameworky pro zjednodušení práce s WebGL a fyzikou. Dále se zabývá návrhem ...
 • 3D rozhraní pro webové stránky 

  Klepárník, Petr
  Tato práce diskutuje možnosti vytváření 3D webových stránek. Zaměřuje se především na akcelerované vykreslování 3D scény v reálném čase ve webovém prohlížeči s využitím webové grafické knihovny WebGL. Dále se zabývá návrhem ...
 • Aplikace pro ruční kontrolu automaticky zpracovaných dat 

  Coufal, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro ruční kontrolu automaticky zpracovávaných dat. Díky této aplikaci bude umožněno návštěvníkům portálu SuperLectures.com opravit textové přepisy slajdů nebo audia daného ...
 • Aplikace pro výuku jazyků pro Firefox OS 

  Chudík, Jakub
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro výuku jazyků specificky pro mobilní operační systém Firefox OS. Vzhledem k své povaze, uživatelské rozhraní aplikace se snaží uspokojit ergonomické potřeby aplikací určených pro ...
 • Audio/Video streaming 

  Čeněk, Radek
  Tato práce čtenáře podrobně seznamuje s problémem audio/video streamingu skze síť Internet. Dále mu také přiblíží technologie MySQL, PHP, JavaScriptu a ffmpeg. Je zde uveden malý průzkum podobných aplikací. Při vytváření ...
 • Demonstrace indexačního algoritmu kD strom a jeho derivátů 

  Foukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem, návrhem a implementací aplikace pro výuku indexačního algoritmu k-D Strom a jeho derivátů. Dále se zabývá testováním aplikace, popisem jejího použití a příklady nad konkrétními daty. Aplikace ...
 • Design Of The Endpoint Trajectory Of The Robotic Arm Using The Virtual Point Method 

  Bubeník, Ľubomír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with a new approach to create a robotic arm trajectory. The first part describes the implementation of the trajectory planning into the web environment. The second part shows virtual point method, the virtual ...
 • Distribuovaný rendering na platformě WebGL 

  Svačina, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací možností moderních webových prohlížečů z pohledu 3D grafiky a distribuce dat. Jsou využity mnohé technologie nového standardu HTML5, jako je například technologie WebGL pro ...
 • Gramatické systémy a syntaxí řízený překlad založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Práce zkoumá teorii formálních jazyků v oblasti bezkontextových gramatik. Zaměřuje se především na možnosti a modely spolupráce více gramatik při řešení společného problému. V těchto souvislostech představuje gramatické ...
 • Hra pro více hráčů s využitím HTML5 

  Jahoda, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti HTML5 v oblasti vytváření her pro více hráčů hratelných po síti bez použití dodatečných zásuvných modulů prohlížeče. Cílem bylo vtvořit lokálně i po sítí hratelnou hru FuryLights, a ...
 • HTML5 aplikace pro smartphone a tablet umožňující značkování míst v mapě 

  Kasper, Valter
  Rozvoj webových technologiím na čele s HTML5 standartem, dovoluje vývoj pokročilých mobilních aplikací jen s použitím HTML, CSS a JavaScriptu. V mnoha případech je tento přístup lepší, jako vytvářet nativní mobilní aplikaci ...
 • Implementace 3D logické hry v JavaScriptu 

  Knapovský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem logické webové hry, která vznikla na základě analýzy hry Berušky 2. Jsou zde stručně představeny technologie potřebně k vývoji a také teorie nutná k pochopení postupů použitých při ...
 • Informační systém pro správu nemovitostí 

  Fojtík, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu nemovitostí. Tento informační systém bude umožňovat pro konkrétní byty či nemovitosti vedení evidence (ve smyslu servisní knížky). ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ...
 • Interaktivní aplety pro podporu výuky 

  Korbel, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podporu výuky v oblasti zpracování obrazu. Teoretick á část se zabývá matematickým pohledem na danou problematiku. Praktická část je zaměřena na vypracování čtyř webových apletů (nástrojů ...
 • Mobilní aplikace pro subjektivní měření kvality zážitku streamovaného videa 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá subjektivním měřením kvality zážitku ze streamovaného videa prostřednictvím mobilní aplikace. Po rozsáhlé analýze možností, jak uskutečnit subjektivní měření kvality zážitku, byla vytvořena mobilní ...
 • Možnosti technologie Google Wave 

  Michlík, Pavel
  Diplomová práce pojednává o nové technologii Google Wave určené pro spolupráci více účastníků v reálném čase. Předmětem práce bylo popsat základní stavební prvky Google Wave a vytvořit ukázkové aplikace jako možnosti ...
 • Nástroj pro grafický návrh HTML5 aplikací 

  Sabovčik, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro grafický návrh HTML5 aplikací vykreslovaných na Canvas. Tento editor umožnuje vizuální způsobem vytvářet uživatelské rozhraní pomocí pozicování, transformace ...
 • Návrh nabídkového systému pro cestovní agenturu 

  Petr, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout informační systém pro vytváření nabídek zájezdů klientům cestovní agentury. Systém bude integrován do webového portálu a bude umožňovat interaktivní formou vytvářet pro zákazníky ...
 • Návrh trajektorie koncového bodu robotického ramene metodou virtuálních bodů 

  Bubeník, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá novým prístupom k vytvoreniu trajektórie robotického ramena. Prvá časť popisuje existujúce metódy plánovania trajektórie. Druhá časť sa zaoberá metódou virtuálnych bodov, implementáciou plánovania ...