Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování řečových signálů přes webové rozhraní 

    Markovič, Michal
    Táto práca rieši možnosť spracovania rečového signálu pomocou webového rozhrania. Rečový signál je zaznamenaný do nahrávky, ktorá je uložená na servery. Nahrávku je možné ďalej pomocou webovej aplikácie, písanej v programovacom ...