Now showing items 1-2 of 2

  • Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu 

    Zajíc, Jiří
    Tato bakalářská se práce se zabývá studiem tvorby grafů ve webových prohlížečích. První část obsahuje podrobnou studii současných technologií a návrh aplikace. Praktická část zahrnuje vývoj, popis a dokumentaci aplikace. ...
  • Nástroj pro grafický návrh HTML5 aplikací 

    Sabovčik, František
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro grafický návrh HTML5 aplikací vykreslovaných na Canvas. Tento editor umožnuje vizuální způsobem vytvářet uživatelské rozhraní pomocí pozicování, transformace ...